Løntapning

GLASFLASKER SHOTFLASKER BAG-IN-BOX DUNKE

Info

 

Oranas løntapning foretages på fire forskellige tappelinjer: Den store glaslinje kan fylde glasflasker fra 20 til 100 cl. Shotlinjen kan fylde flasker fra 60 ml til 200 ml. Vores Bag-In-Box linje kan tage bokse på 3 til 10 liter, og der kan både tappes saft og postmix på denne. Linjen til tapning på dunke kan fylde dunke på 2 til 10 liter.

Glasflasker

På vores glas-tappelinje, kan vi løntappe glas flasker i størrelser varierende fra 20 cl helt op til 100 cl.

glas-tappelinjen har udstyr til påsætning af kapsler, skruelåg og twist off låg. Der kan tappes produkter både med og uden kulsyre såvel som både konventionelle og økologiske produkter.
Tapperiet kan tilvirke produkter enten ved kold- eller varmeblanding, og produkterne kan også pasteuriseres direkte på glas-tappelinjen.

Shotflasker

Shotflaske-tappelinjen kan fylde flasker fra 60 til 200 ml. Linjen har udstyr til påsætning af kapsler og skruelåg. Shotflaskerne kan løntappes med både konventionelle og økologiske produkter enten med og uden kulsyre.

Tapperiet kan tilvirke produkter enten ved kold- eller varmeblanding, og produkterne kan også pasteuriseres direkte på shotflaske-tappelinjen.

Dunke

Vores tappelinje til dunke er sat op til løntapning af saft og juice, og dunkene der køres er af størrelser fra 2 til 10 liter. Vi er i stand til at tappe såvel konventionelle produkter som økologiske produkter. Etiketter kan påsættes dunkene efter Oranas forskrifter.

Bag-in-box

Orana er i besiddelse af en BIB tappelinje, der kan løntappe postmix og Bag-In-Box fra 3 til 10 liter. Anlægget kan både tappe konventionelle og økologiske produkter på Bag-In-Box.

Godkendelser

Oranas tapperi er autoriseret af fødevareregion Fyn. Autorisationen omfatter tapning og pakning af diverse flydende fødevarer mm.

Vi har følgende certifikater:

Gode overvejelser du kan gøre dig inden du kontakter os:

  • Varianttyper
  • Flasketyper
  • Kapseltyper
  • Labelvarianter: selvklæb, transparente, etc.
  • Mængde pr. variant
  • Tilmeldinger til Dansk Retursystem
  • Oplysninger om diverse afgifter

Kontakt os på: orana@orana.dk or 6362 3575

Orana har in-house ekspertise indenfor rådgivning i forbindelse med løntapning. Kontakt os for at høre mere om hvilke muligheder der er.